Aanleveren bestanden voor stickers

Bij de stickerfabriek laat u stickers drukken in de beste kwaliteit. Hiervoor hebben wij goede bestanden nodig en daar helpen wij u graag bij. Hieronder enkele tips en eisen voor het opmaken van uw stickerbestanden.

Vectorbestanden

Om uw stickers scherp te kunnen drukken hebben wij vector bestanden nodig. Zorg daarom dat dat de stickers gemaakt zijn in een vectorprogramma zoals Illustrator. Een veelgemaakte fout is dat men een (pixel)afbeelding heeft en deze dan plaats in Illustrator of opslaat als eps, daardoor wordt het geen vectorbestand. Let op de volgende punten:

  • Het beeld moet een illustrator eps of ai zijn versie 9.0 /10.0 of 11.0CS (dus geen photoshop eps!).
  • Het beeld mag niet meer kleuren bevatten dan gedrukt moeten worden.
  • Er mogen geen pixelbeelden geplaatst zijn in het eps bestand.
  • Alle fonts dienen omgezet te zijn naar lettercontouren (select all > type > create outlines).
  • Zorg voor voldoende lijndikte. Een lijndikte van 1 mm en een font van 10pt of groter komt goed over.

Stickers drukken zonder vectorbestanden

Indien er geen EPS beschikbaar is kunnen wij het bestand voor u omzetten.  Er wordt dan standaard 15 Euro extra in rekening gebracht. Vervolgens bepalen we per geval hoeveel de omzetkosten bedragen. De eisen waaraan de bestanden moeten voldoen:

  • Het beeld mag niet te gedetailleerd zijn (dus geen foto maar lijn/tekst illustraties).
  • De resolutie moet  minimaal 150 dpi zijn op ware grootte in cm of mm.
  • Alleen de volgende extenties worden geaccepteerd:
    JPEG, JPG, TIFF, PSD, BMP, EPS, PDF en indien hoge kwaliteit GIF

Tips bij het opmaken van stickerbestanden

Kleuren

Huisstijlen hebben vaak specifieke kleuren, om de kleuren gelijk te houden aan andere uitingen is het belangrijk de juiste kleuren op de juiste manier op te maken. Vaak is er een handboek waarin per medium de kleuren zijn bepaald. Voor stickers zijn meestal pms kleuren de beste manier om heldere en consistente kleuren te krijgen.

Marges

Om uw sticker drukwerk goed te kunnen snijden hanteren wij 2 mm overlap buiten het uiteindelijke formaat. Het is verstandig om teksten minimaal 5 mm van de rand te plaatsen. Zorg ervoor dat tekst- en illustratiekaders binnen het drukformaat blijven.

Aanlevering bestanden

Als uw ontwerp klaar is kunt u het bestand toevoegen aan de offerte-aanvraag via ons offerteformulier. Idien het bestand groter is dan 10mb kunt u gebruik maken van een externe verzendservice zoals WETRANSFER of DROPBOX of YOUSENDIT.

Sticker ontwerpservice

Indien u geen ontwerp heeft kunnen wij dat voor u maken. De stickerfabriek heeft veel ervaring in het ontwerpen van stickers zowel op creatief als op technisch gebied. Neem contact met ons op voor meer informatie via verkoop@stickerfabriek.nl